Cơ sở khoa học áp dụng – Sinh trắc vân tay

ẨN SỐ CỦA NÃO BỘ NẰM TẠI CÁC ĐƯỜNG VÂN TRÊN NGÓN TAY
Sự hoạt động của não bộ được thiết lập dựa trên sự liên kết của các tế bào Nơ – ron thần kinh
Số lượng tế bào Nơ – ron thần kinh tại mỗi thùy của não bộ là BẨM SINH
CẤU TRÚC CỦA BỘ NÃO
LIÊN HỆ GIỮA NÃO BỘ  DẤU VÂN TAY

TUY NHIÊN [RẤT QUAN TRỌNG]:    SỰ LIÊN KẾT GIỮA CÁC TẾ BÀO NÃO BỘ LÀ KHÔNG BẨM SINH VÀ PHẢI ĐƯỢC TÁC ĐỘNG TỪ MÔI TRƯỜNG

SỰ CHÍNH XÁC CỦA KHOA HỌC SINH TRẮC LÊN ĐẾN TRÊN 90%

ĐÂY LÀ THÀNH QUẢ TUYỆT VỜI CỦA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

Tag:
Hành động dễ dàng hơn - Hiệu quả và vượt trội