Giới thiệu về công ty chúng tôi

Ngành khoa học nghiên cứu về mối liên hệ giữa cấu trúc não bộ, sự phân bố các nơron thần kinh với vân tay của con người. Ngành khoa học này được gọi là ngành sinh trắc học vân tay.
Sinh trắc vân tay phân tích đặc điểm tính cách, phong cách lãnh đạo, phong cách quản lý, phân tích tiềm năng trên 5 thùy não giúp cho mỗi cá nhân biết được đâu là thế mạnh để phát huy và đâu là điểm yếu cần cải thiện.

Tag:
Hành động dễ dàng hơn - Hiệu quả và vượt trội